Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1 Σεπτεμβρίου 2019

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,
από 1-9-2019 ως και 31-10-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 19ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 19
ου τεύχους:

Ως 31-10-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση
Ως 15-11-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
Ως 30-11-2019, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
Ως 20-12-2019, ανάρτηση του 19ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού http://i-teacher.co.uk
.


Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του). 
Με εκτίμηση
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
Scroll to Top