Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 18ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
  • Σχεδιάζοντας την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

  • Οι χίλιες και μία όψεις της ψηφιακής μυθοπλασίας και το μέλλον της λογοτεχνικής ανάγνωσης

  • Το Εικονικό Μουσείο στην εκπαιδευτική πράξη: Απόψεις και πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τα Εικονικά Μουσεία.

  • Διαστάσεις και ζητήματα ενεργειακού γραμματισμού μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στο Δημοτικό Σχολείο

  • Υποστηρικτική τεχνολογία για την εκπαίδευση και αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα όρασης

  • Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων εικαστικών δημοτικού

  •  Εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας στο διδακτικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες»

  •  Ενδεικτική πρόταση Προγράμματος Σπουδών Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας για την ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών»

  • Βιωματική δράση: Ηλεκτρονική διακίνηση ερωτηματολογίου για την κοινωνικοοικονομική αποτίμηση της αισθητικής ρύπανσης αστικού τοπίου

  • Τ.Π.Ε., επαγγελματική εξουθένωση και Technostress των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια ερευνητική συμβολή.

Scroll to Top